تاکتور jcb

دستگاه اره زنجیری چهارگوش بلوکی

دستگاه اره زنجیری حامل –تاکتور jcb شامل یک تراکتور jcb و یک واحد برش فانتینی است. چند بعدی بودن دستگاه حامل شده روی چرخ اجازه می دهد سیستم برش، سریعا بلوک های چهارگوشی ایجاد کند. آنها مستقیم در وجه بانک (دیواره) می تواند برش ایجاد کنند.

چون این ماشینی است که رویکردش بلوکی است ماشین اره برقی روی تراکتور به کاربر امکان می دهد در وقت و پولش صرفه جویی کند. اپراتور ماشین را از داخل کابین کنترل می کند، نیازی به پرسنل دیگر نیست، و برش ها بدون خنک کننده آب ایجاد می شوند. ماکزیمم ناحیه برش ۴,۳ طول و ۳ متر عرض دارد.

macchina segatrice
macchina segatrice serie 20.90

مشخصات فنی


  • ۶¸۶٨ کیلو وات توان نصب شده :
  • وزن تراکتور: ۷٠٠٠ کیلوگر
  • وزن واحد برش : ۲٠٠٠ کیلوگر
  • چرخش بازو : ۹٠ درجه
  • عمق برش موثر تا ۴ متر
  • سرعت چرخش زنجیره: ٠ تا ۷ ¸٠ متر / ثانیه
  • ۳٨ میلی متر عرض برش :
  • سرعت ترانزیت تراکتور: ۴٠ کیلومتر / ساعت

مشخصات فنی امکان دارد تغییر کنند.

دستیار فنی

علاوه بر پشتیبانی از تلفن، مداخله فانتینی تشخیصی و تعمیر و نگهداری در محل

تماس ها