cento anni fantini

فانتینی : درباره ما

گروه فانتینی نماینده یک واقعیت محرز و خبرگی است، هدف ما ارضای نیازهای انواع مشتری ها با فراهم کردن هر چیزی که در رسیدن به هدف های تجاری آنها لازم است، از انتخاب دقیق مواد خام تا تست کارکردی ، و شامل فرایندهای مجوز داخلی و مدیریت خدمات پس از فروش. کارخانه های مدرن، فناوری تولید اخیر و پرسنل با صلاحیت را بر اساس محدوده سراسری محصولات و خدمات گروه فانتینی شکل می دهند، که جزئیات آن قابل سفارشی سازی است .

انتخاب گروه فانتینی یعنی اعتماد به ایده های تیم تخصصی ، هر تکنسین با دیگر اعضای تیم کار می کند. بخش های صنعتی دستگاه های اره زنجیری استخراج کننده سنگ سفارشی، سیستم های اتوماسیون صنعتی، و پروژه های مکانیکی برای تحقیق تولید می کنند. ما طبق استانداردهای بین المللی و ملی عمل می کنیم و مقرراتی داریم که مشتری از عملکرد و عمر کاری دستگاه ها راضی باشد. تجربه ما ، کیفیت است.

Corporate Video
A Future Story, Today

Our new corporate video tells the story of a company that has always focused on the future and innovation. We are pleased to introduce you to the Fantini Sud SpA philosophy in its 3 business divisions:

 • ChainSawMachines for ornamental stone extraction
 • IndustrialAutomation and #aerospace plants
 • BigScience equipment and machines

We thank you for the trust you have always shown us and for the goals we achieve together every day.

Enjoy the view!

در گروه فانتینی ، رسالت شرکت ، حفظ انصاف و ارزش های اصلی است.

 • ما در مورد ارائه خدمات سفارشی ، نگرش حرفه ای را دنبال می کنیم و مشتری های ما انتظار خدمات پس از فروش دارند.
 • هدف اصلی ، ایجاد محصول جدید که هم تقاضای بازار را برآورده کند هم تخصصی کار کرده و بازار را قبضه کند
 • ما با پشتیبانی فنی و ارائه اطلاعات در مورد محصولات تا مدت زمان معینی ، از مشتری حمایت می کنیم.
 • ما راهکارهای جدید و خلاقانه طبق استاندارد ها و مقررات ارائه می کنیم.
 • احترام و عدم تخلف از راهکارهای ما در مقابل شرکت ها و کسب و کارهای دیگر است.
cento anni fantini

کیفیت

توسعه و موفقیت گروه در سطح بین المللی مدیون تحقیق ، بهبود مداوم، نوآوری و کیفیت بالای خدمات و محصولات است. سیاست شرکت رضایت مشتری است، کیفیت طبق استاندارد ایزو۹٠٠١ رعایت می شود. برای شرکت های دیگر که در کنار گروه ما کار می کنند، هدف نهایی پیاده سازی سیستم کیفیت کلی است.

مجوزهای شرکت انفرادی

 • مجوز به نام ساخت و ساز مکانیک فانتینی ، طبق استاندارد UNI EN ISO 9001:2015 (certificato ICIM n° 539/7) ، طبق استاندارد در ١۹۹۶ صادر شد
 • UNI EN ISO 9001:2015 . طبق استاندارد Fantini Sud S.p.A مجوز (certificato ICIM n° 0723/7) در ١۹۹۷ صادر شد
 • EN 1090-2:2009 + A1: 2011. طبق استاندارد Fantini Sud S.p.A مجوز (certificato IIS CERT n° 0475 –CPR-14) در ۲٠١۳ صادر شد
 • -بخش 2 ، UNI EN ISO 3834 طبق استاندارد Fantini Sud S.p.A مجوز (certificato IIS CERT n° 2/IT/514-rev. 0) در ۲٠١۳ صادر شد

ایمنی

همه اره زنجیری ها تحت بازاریابی CE ، مطابق با استانداردDirettiva Macchine98/37. قرار گرفتند ، شرکت با همکاری گروه اروپایی CEN/TC 151 روی نوع خاصی استاندارد فنی C کار کرد که اره زنجیری های زنجیری و کمری را پوشش می داد. این پروژه در مراحل نهایی است و توسط CEN تایید شده است (انجمن اروپایی برای استانداردسازی).

دانلود مجوزها

پروفایل شرکت

موقعیت شرکت، رهبری بازار است، بیشتر از ١٩٠٠ دستگاه اره زنجیری در تمام جهان فروخته شده صدها پروژه صنعتی از دستگاه های شرکت استفاده کردند. همکاری های مهمی با پروژه های علمی و تحقیقاتی انجام شده است.

cento anni fantini